افزایش 10 برابری ظرفیت اینترنت تا یک سال و نیم آینده/ توسعه اینترنت بین الملل به 4 ترابیت
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه پروژه های “تدبیر” و “امید" زیرساخت ارتباطی کشور در مرحله مناقصه برای انتخاب پیمانکار قرار گرفته است گفت: طبق پیش بینی انجام شده، این پروژه ها ظرف یک سال و نیم آینده اجرایی می شوند که با اجرای آن، ظرفیت اینترنت کشور به 10 برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.
فیلترینگ فقط پنهان کاری ها را زیاد می کند/ فیلترینگ بهانه دست خارجی ها می دهد
فیلترینگ بی رویه غیر از نارضایتی، بهانه دست خارجی ها می دهد تا نظام را به نقض آزادی های شخصی و جریان آزاد اطلاعات متهم کنند/ از یکطرف رییس جمهور از مردم برای حضور در شبکه های اجتماعی و تقویت «بلوک فارسی» دعوت می کند از طرف دیگر برای مسدودسازی و جلوگیری از افزایش سرعت اینترنت تلاش می شود.